Està en: INICI > Ocupaci Pblica > Processos Selectius > Oposicions (O.E.P.)

Agent d'Igualtat
Procs d'estabilitzaci de l'ocupaci temporal
Nmero de convocatria: 15/2019
Concurs oposici

Subgrup: A2.
Categoria: Agent d'Igualtat.
Nmero de places: 1.
Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
Rectificaci de les Bases:
  - B.O.P.: nm. 125, de 5 d'octubre.
  - D.O.G.V.: nm. 8657, de 16 d'octubre (en extracte).
Publicaci de les Bases:
  - B.O.P.: nm. 106, de 24 d'agost.
  - D.O.G.V.: nm. 8625, de 2 de setembre (en extracte).
Publicaci de la convocatria: B.O.E. nm. 257, de 25 d'octubre.
Termini de presentaci d'instncies: Del 28 d'octubre al 25 de novembre.
Import a pagar: 18 euros.

>> Anunci dels resultats finals del procs selectiu i proposta de nomenament com a funcionria de carrera, i de constituci de borsa de treball.

>> Anunci dels resultats de la fase de concurs.

>> Resultats de la resoluci de les sollicituts de revisi de las qualificacions de tres exercicis prctics corresponents a la fase d'oposici.

>> Anunci de reanudaci del termini susps.

>> Rectificaci de l'anunci de reanudaci del cmput del termini per a la presentaci de documentaci.

>> Anunci de reanudaci del cmput del termini per a la presentaci de documentaci.

>> Anunci dels resultats del segon exercici de la fase d'oposici (prctic) i emplaament per a aportar documentaci per a la fase de concurs.

>> Anunci de la lectura de les qualificacions corresponents al segon exercici de la fase d'oposici (prctic).

>> Resultats del primer exercici de la fase d'oposici (test) i convocatria per a la realitzaci del segon exercici (prctic).

>> Lectura de les qualificacions del primer exercici de la fase d'oposici (test).

>> Respostes correctes del test (primer exercici de la fase d'oposici).

>> Anunci de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, designaci del tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de rectificaci de les bases rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.<< Tornar