Està en: INICI > Ocupaci Pblica > Processos Selectius > Oposicions (O.E.P.)

Tcnic/a d'Administraci General
Nmero de convocatria: 4/2019
Concurs oposici, per torn lliure

Subgrup: A1.
Categoria: Tcnic/a d'Administraci General.
Nmero de Places: 6.
Oferta d'Ocupaci Pblica: 2015.
Publicaci Bases: .
  - B.O.P.: nm. 10, de 22 de gener de 2019.
  - Rectificaci B.O.P.: nm. 28, de 5 de mar.
  - Rectificaci B.O.P.: nm. 60, de 9 de maig.
  - D.O.G.V.: nm. 8566, de 10 de juny (en extracte).
  - B.O.E.: nm. 162, de 8 de juliol.
Termini de presentaci d'instncies: Del 9 de juliol al 5 d'agost.
Import a pagar: 35 .

>> Anunci de nova convocatria per a la lectura del segon exercici. Dates i horaris.

>> Anunci de convocatria per a la lectura del segon examen.

>> Instruccions per a els/les aspirants a processos selectius.

>> Convocatria i distribuci de els/les aspirants a les aules.

>> Anunci de la resoluci de reclamacions presentades al primer exercici, tipus test, i determinaci de la data de celebraci del segon exercici.

>> Anunci de l'apertura del termini per a la presentaci d'allegacions.

>> CIRCULAR relativa a la suspensi de prova selectiva.

>> Anunci del resultat alfabtic del primer exercici tipus test.

>> Anunci d'apertura dels sobres identificatius del primer exercici tipus test.

>> Puntuacions del primer exercici tipus test de la fase d'oposici i data per a l'obertura dels sobres amb les dades identificatives.

>> Anunci de la plantilla de respostes del primer exercici, tipus test.

>> Llistat distribuci aules.

>> Convocatria i distribuci de els i les aspirants a les aules de la facultat de cincies jurdiques i econmiques de la Universitat Jaume I per a la realitzaci del primer exercici.

>> Instruccions per als opositors.

>> Anunci llista definitiva aspirants.

>> Anunci de la llista definitiva.

>> Anunci de la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es, designaci del tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de rectificaci de les bases especfiques de la convocatria (Butllet Oficial de la Provncia nmero 60, de 9 de maig de 2019).

>> Anunci de rectificaci de les bases especfiques de la convocatria en el Butllet Oficial de la Provncia nmero 28, de 5 de mar de 2019.

>> Anunci de les bases especfiques de la convocatria en el Butllet Oficial de la Provncia nmero 19, de 22 de gener de 2019.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.


<< Tornar