Està en: INICI > Ocupaci Pblica > Processos Selectius > Oposicions (O.E.P.)

Tcnic/a Medi/a de Normalitzaci Lingstica
Nmero de convocatria: 3/2020.
Provisi en propietat mitjanant Concurs-Oposici, per torn lliure.

Subgrup: A2.
Categoria: Tcnic/a mitj/ana de Normalitzaci Lingstica.
Nmero de Places: 1.
Oferta d'Ocupaci Pblica: 2016.
Sistema selectiu: Concurs-Oposici, torn lliure.
Publicaci de les Bases:
  - B.O.P.: nm. 7, de 16 de gener de 2020.
  - D.O.G.V.: nm. 8736, de 10 de febrer de 2020 (en extracte).
Publicaci de la Convocatria: B.O.E. nm. 51, de 28 de febrer de 2020.
Termini de presentaci d'instncies: Des de l'1 de juny fins al 12 de juny.
Import a pagar: 18 euros.

>> Anunci dels resultats del tercer exercici de la fase d'oposici i emplaament per a aportar documentaci per a la fase de concurs.

>> Anunci dels resultats del segon exercici i convocatria per a la realitzaci del tercer exercici de la fase d'oposici.

>> Anunci de les puntuacions del segon exercici de la fase d'oposici i convocatria per a l'apertura dels sobres identificatius.

>> Anunci dels resultats del test (primer exercici de la fase d'oposici) i convocatria per a la realitzaci del segon exercici de la fase d'oposici.

>> Anunci de les puntuacions del test (primer exercici de la fase d'oposici) i convocatria per a l'obertura dels sobres identificatius.

>> Anunci de les respostes correctes del test, primer exercici de la fase d'oposici.

>> Anunci del llistat d'aspirants del procs selectiu per a proveir en propietat, per torn lliure, una plaa de tcnic/a mitj de normalitzaci lingstica.

>> Anunci del llistat provisional d'admesos i exclosos, designaci del tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de termini per a presentaci d'instncies.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.


<< Tornar