Està en: INICI > Ocupaci Pblica > Processos Selectius > Oposicions (O.E.P.)

Diplomat/ada Universitari/ria en Informtica
Nmero de convocatria: 2/2020
Provisi en propietat per concurs-oposici, promoci interna.

Subgrup: A2.
Categoria: Diplomat/ada universitari/a en informtica.
Nmero de places: 1.
Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
Sistema selectiu: Concurs-oposici, per promoci interna.
Publicaci de les Bases:
- B.O.P.: nm. 4, de 9 de gener de 2020.
- D.O.G.V.: nm. 8734, de 6 de febrer de 2020 (en extracte).
Publicaci de la Convocatria: B.O.E. nm. 51, de 28 de febrer de 2020.
Termini de presentaci d'instncies: Des de l'1 de juny fins al 12 de juny.
Import a pagar: 18 euros.

>> Anunci de termini per a presentaci d'instncies.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.


<< Tornar