Està en: INICI > Joventut > Formació > Escola segona oportunitat

ESCOLA DE SEGONA OPORTUNITAT
Es tracta d’una iniciativa de la Regidoria de Joventut que reforça capacitats per a l’aprenentatge de jóvens en dificultat, i destaca especialment l’acompanyament en la preparació de proves lliures per a obtenció de l'ESO i/o l'accés a Grau Mitjà i la motivació vocacional cap a una qualificació tecnicoprofessional futura.

El col·lectiu destinatari és el de jóvens de 16 a 29 anys en situació de desocupació que van abandonar de forma precoç el procés educatiu i/o no van acabar l’ensenyança obligatòria i que estiguen inscrits/es en el Sistema de Garantia Juvenil.

L'Escola de Segona Oportunitat es durà a terme en el Casal Jove del Grau de Castelló. De dilluns a dijous de 9:00 h a 14:00 h. Obert termini d'inscripció.

  • Motivació i activació del jovent: es realitzaran tallers i activitats grupals, on es treballaran aspectes socials i personals que afavoriran el retorn a la formació i/o als tallers d’aprenentatge.
  • Intervenció educativa: es treballarà a través d’aules de reforç el suport d’aquelles àrees comunes de l’àmbit de la comunicació (Llengua castellana i Literatura, idioma), del científic i tecnològic (Matemàtiques, Tecnologia i Ciències de la Naturalesa) i finalment de l’àmbit social; definides en l’ESO. Es treballarà en l’ensenyança de tècniques d’estudi, resolució de dubtes, preparació d’exàmens, etc. Es donarà suport als i les jóvens per a la preparació de la prova lliure d’accés a l’ESO, de Grau Mitjà o altres formacions, tenint en compte el nivell educatiu.
  • Testeig d’oficis: es realitzaran tallers d’aprenentatge d’iniciació, orientats al coneixement bàsic d’un ofici i la sensibilització sobre el món del treball, on el/la jove puga descobrir la seua vocació professional, perquè posteriorment i, aconseguit un nivell de formació bàsica, puga accedir a una qualificació des del sistema de formació reglada i/o la qualificació professional.
L'Escola de Segona Oportunitat s'inclou dins del pla d'actuació del projecte GRAU XARXA OBERTA BLUE i estarà gestionada per personal de Creu Roja Delegació de Castelló.

>> Escola Segona Oportunitat - Ajuntament de Castelló

Més informació i inscripció a:

Lloc: Casal Jove Grau (av. del Port, s/n 12100 Grau de Castelló)
Horari: dilluns i dimecres de 10:00 h a 13:00 h
Tel: 964 282 122
email: escuelasegundaoportunidad@castello.es