Està en: INICI > Joventut > Implicaci i Participaci Juvenil > Informació

CRIDA A PROJECTES: ACTIVITATS D'OCI EDUCATIU DEL NEGOCIAT DE JOVENTUT (2n SEMESTRE 2020)

El programa CRIDA A PROJECTES t com a finalitat obrir a la participaci general de la ciutadania, la programaci i posada en marxa d'activitats dirigides a l'ocupaci del temps lliure de la joventut des d'una perspectiva d'oci educatiu, saludable i de foment de valors d'igualtat i respecte.

Bases de la Crida a projectes:
Les bases de la CRIDA A PROJECTES es troben publicades en el BOP nm. 20 de data 15/02/2020.
Pots consultar les bases al segent enlla:
BASES 2020 "CRIDA A PROJECTES: ACTIVITATS D'OCI EDUCATIU DEL NEGOCIAT DE JOVENTUT"

Terminis de presentaci de sollicituds:
Els terminis de presentaci de sollicituds van ser publicats en el Butllet Oficial de la Provincia de Castell n 22 de data 20 de febrer de 2020. No obstant aix, a causa de la declaraci de l'estat d'alarma per a la gesti de la crisi sanitria ocasionada pel COVID-19 aquests terminis van ser suspesos.

L'article 9 del Reial Decret 537/2020, de 20 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 436/2020, de 14 de mar, estableix que amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el cmput dels terminis administratius que hagen estat suspesos en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de mar seran represos. Per aix s'estableix com a nou termini de presentaci de sollicituds per a la CRIDA A PROJECTES (2n Semestre 2020) el segent: De l'1 al 19 de juny de 2020 (ambds inclosos)

Informaci per a la contractaci:
Podr presentar-se qualsevol persona, fsica o jurdica en situaci de contractar amb l'administraci, que compte amb l'habilitaci professional necessria per a realitzar la prestaci.

Pel que fa als projectes que van ser presentats per a la convocatria de la Crida a projectes del 1r semestre de 2020, davant la impossibilitat de dur-los a terme durant aquest perode, es tindran en compte per a la seua valoraci en la present convocatria (2n semestre del 2020) sense necessitat de tornar a ser presentats i sense que aquests computen com presentats a la convocatria que ara s'obre. En cas de ser seleccionats, el personal tcnic del Negociat de Joventut es posar en contacte amb els responsables del projecte per a, en el cas de ser possible, procedir a l'adaptaci tant de les dates de la seua execuci com de les mesures i protocols de seguretat a ser tinguts en compte per a la seua posada en marxa.

Trmit en seu electrnica:
L'obtenci de qualsevol informaci en relaci amb la mateixa podr consultar-se en la seu electrnica de l'Ajuntament de Castell de la Plana (https://sede.castello.es) o sollicitar-se b mitjanant correu electrnic dirigit a juventud@castello.es b en el nmero de telfon 964229551.


<< Tornar