Està en: INICI > Mobilitat > Trnsit > Carrers Tallats

(CAM DE LA FILETA ENTRE CAM VELL DEL SERRADAL I CAM DE LA DONACI)

Data: Del 05/10/2020 al 04/12/2020
Horari: DE 8 A 19H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: OBRES DE PAVIMENTACI DEL VIAL
Observacions: CIRCULAR AMB VEHICLE DE MS DE 10T DE MMA. ES PERMETR L'ACCS ALS RESIDENTS.

CARRER BARTOLOME REUS (N. 46 ENTRE C/ RAMN LLULL I JOVER)

Data: 26/10/2020
Horari: DE 16 A 19H MXIM 1 HORA
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: MUDANA
Observacions: RESERVA D'ESTACIONAMENT PER MUDANA. EN CAS D'UTILITZAR PLATAFORMA ELEVADORA HAURAN D'HABILITAR UNA PASSARELLA DE PROTECCI DE VIANANTS QUE PROTEGEIXI ELS MATEIXOS EN CAS DE CAIGUDES DE CRREGUES I DESCRREGUES. S'HABILITAR UN PAS DE VIANANTS DE COM A MNIM 1,50 M D'AMPLE.

CARRER CERAMISTA GOD BUENOSAIRES (CANT AMB C/ MARA TERESA GONZLEZ JUSTO)

Data: Del 19/10/2020 al 31/10/2020
Horari: DE 7 A 21H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRIL DE CIRCULACI
Motiu: EJECUCI DE PAS DE VIANANTS I ACCESSIBILITAT
Observacions: RESERVA D'ESTACIONAMENT PER OBRES I CRREGA I DESCRREGA.

AVDA CHATELLERAULT (ENTRE C/ RIU NALN I RONDA EST)

Data: Del 21/09/2020 al 06/11/2020
Horari: 24H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRIL DE CIRCULACI
Motiu: PINTAR CARRIL BICI
Observacions: RESERVA D'ESTACIONAMENT.

CARRER CUADRA SALERA (N. 21 I AV. D'ALCORA, 85, 91-93)

Data: Del 26/10/2020 al 30/10/2020
Horari: DE 23 A 6H HORARI NOCTURN
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRIL DE CIRCULACI
Motiu: FIBRA PTICA
Observacions: LA QUADRA DE LA SALERA ES TALLAR SENTIT NORD, ES REALITZARAN ELS DESVIAMENTS OPORTUNS.

CARRER EBANISTA HERVAS (N. 13)

Data: Del 06/10/2020 al 05/11/2020
Horari: DE 9 A 18H MXIM 30 MINUTS I DE 15 A 17H PER FORMIGONAR
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: CRREGA I DESCRREGA EN OBRA I FORMIGONAR
Observacions: RESERVA D'ESTACIONAMENT PER OBRES I CRREGA I DESCRREGA I CIRCULAR AMB VEHICLE DE MS DE 10T DE MMA. LLICNCIA D'OBRES MAJORS 23444/20 68/2020

AVDA ENRIQUE GIMENO (AMB CARRETERA RIBESALBEES)

Data: Del 24/09/2020 al 27/11/2020
Horari: DE 8 A 19H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRIL DE CIRCULACI
Motiu: EJECUCI DE ROTONA
Observacions: CIRCULAR AMB VEHICLE DE MS DE 10T DE MMA. DEL 29 D'OCTUBRE AL 2 DE NOVEMBRE EL TALL SER TOTAL, LA RESTA DEL TEMPS SER TALL DE CARRIL.

CARRER FILOSOFO BALMES

Data: Del 13/10/2020 al 28/10/2020
Horari: DE 8 A 18H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: REPARACI DE SANEJAMENT
Observacions: CIRCULAR AMB VEHICLE DE MS DE 10T DE MMA

CARRER GUARDAMAR DEL SEGURA (ENTRE C/ XURRUCA I ALMIRALL CERVERA)

Data: Del 12/10/2020 al 16/11/2020
Horari: DE 8 A 19H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: REPARACI DE SANEJAMENT
Observacions: RESEVA D'ESTACIONAMENT PER OBRES I CIRCULAR AMB VEHICLE DE MS DE 10T DE MMA

AVDA HERMANOS BOU (N 25 Y C/ OBISPO SALINAS, 18)

Data: Del 07/10/2020 al 16/11/2020
Horari: DE 9 A 11H I DE 15 A 17H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRIL DE CIRCULACI
Motiu: ACCS AL SOLAR PER FORMIGONAR
Observacions: LICENCIA DE OBRAS MAYORES 33052/2019. CIRCULAR CON VEHCULO DE MS DE 10T DE MMA. HAURAN DE DONAR PAS ALTERN DE VEHICLES I CICLISTES AMB SENYALISTES.

CARRER ORFEBRES SANTALINEA (N. 16 I AV. CASALDUCH)

Data: Del 30/09/2020 al 30/11/2020
Horari: 24H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRIL DE CIRCULACI
Motiu: OBRES, BASTIDA
Observacions: RESERVA D'ESTACIONAMENT

CARRER PINTOR SOROLLA (C/ ALC. EDUARDO CODINA, C/ LEPANTO, C/ CONC. ARENAL, C/ VILAVELLA, C/ M TERESA GONZLEZ JUSTO, C/ MOYANO Y C/ MENNDEZ Y PELAYO)

Data: Del 01/10/2020 al 01/10/2021
Horari: C/P. SOROLLA, C/ALC. EDUARDO CODINA, C/LEPANT, C/CONC. ARENAL I C/VILAVELLA DE 9 A 14H I DE 15.30 A 17H, C/M TERESA GONZLEZ JUSTO DE 9 A 12 I DE 15 A 16.30H, C/MOYANO DE 9 A 12.30H I DE 15 A 16.30H I C/MENN. Y PELAYO DE 9 A 12.30H I DE 15.30 A 17H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: ENTRADA I EIXIDA D'ESCOLARS

CARRER SALVADOR GUINOT (C/ RIU ADRA I RIU PALNCIA)

Data: Del 21/09/2020 al 21/11/2020
Horari: 24H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRIL DE CIRCULACI
Motiu: RASA
Observacions: LES RASES EN SALVADOR GUINOT I RIU PALNCIA ES REALITZARAN EN DOS MEITATS PER TAL DE NO TALLAR EL CARRER. LLICNCIA D'OBRES MENORS 35256/2019

CARRER SAN FRANCISCO (N. 100)

Data: Del 21/09/2020 al 21/09/2021
Horari: DE 9 A 11H Y DE 15 A 16.30H MXIMO 30 MINUTOS PARA CARGA Y DESCARGA Y DE 15 A 17H PARA HORMIGONADO
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: FORMIGONAR
Observacions: LLICNCIA D'OBRES MAJORS 6/2019. G1987/2019 CIRCULAR AMB VEHICLE DE MS DE 10T DE MMA

CARRER VERA (ENTRE C/ ISAAC PERAL I GASSET)

Data: Del 26/10/2020 al 09/11/2020
Horari: 24H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: RASA
Observacions: LLICNCIA D'OBRES MENORS PER RASES 32097/2020


Pròxims talls de carrer previstos

CARRER ANTONIO MAURA (ENTRE C/ ENMIG I C/ ISABEL FERRER)

Data: Del 29/10/2020 al 30/10/2020
Horari: DE 8 A 14H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: RETIRAR ESTRIS CASA DE LA CULTURA

RONDA CIRCUNVALACION, DE (RONDA EST ENTRE AV. CASALDUCH I AV. GERMANS BOU)

Data: Del 04/11/2020 al 05/11/2020
Horari: DE 23 A 2H MATINADA
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRIL DE CIRCULACI
Motiu: MEDICI DE NIVELLS DE LLUM
Observacions: CONTRAT EXP. 27541/2019 "SUMINISTRE E INSTALLACI DE LLUMINRIES PER A L'EFICINCIA ENERGTICA DE L'ENLLUMENAT PBLIC"

CARRER CUADRA BORRIOLENCH (AMB CAM DEL PALMERAR, 126 JUNT CEMENTERI)

Data: Del 03/11/2020 al 04/11/2020
Horari: DE 8 A 18H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRIL DE CIRCULACI
Motiu: OBRES, RASA
Observacions: CIRCULAR AMB VEHICLE DE MS DE 10T DE MMA. CONTRAT D'ADJUDICACI 1907/2020 2/2020 "ADEQACI DE PARCELLES PER A INSTALLACIONS PROVISIONALS DEL CEIP VICENT MAR". ES REALITZAR TRNSIT ALTERN ALS VEHICLES.

CARRER FALCO (N. 8)

Data: 27/10/2020
Horari: DE 6 A 7H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: MUDANA
Observacions: EN CAS D'UTILITZAR PLATAFORMA ELEVADORA HAURAN D'HABILITAR UNA PASSARELLA DE PROTECCI DE VIANANTS QUE PROTEGEIXI ELS MATEIXOS EN CAS DE CAIGUDES DE CRREGUES I DESCRREGUES. S'HABILITAR UN PAS DE VIANANTS DE COM A MNIM 1,50 M D'AMPLE.

CARRER GRECIA, DE (DEL N. 15 AL 31)

Data: Del 27/10/2020 al 20/11/2020
Horari: 24H. DEL 27 D'OCTUBRE AL 20 DE NOVEMBRE RESERVA D'ESTACIONAMENT I DEL 27 D'OCTUBRE A L'11 DE NOVEMBRE TALL DE CARRIL.
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRIL DE CIRCULACI
Motiu: EJECUCI DE "PARC CICLISTA CIUTAT DE LA BICICLETA"
Observacions: RESERVA D'ESTACIONAMENT PER OBRES I CRREGA I DESCRREGA. CONTRAT AMB L'AJUNTAMENT DE CASTELL 24531/2019. CIRCULAR AMB VEHICLE DE MS DE 10T DE MMA

CARRER MAESTRO CHAPI

Data: Del 04/11/2020 al 05/11/2020
Horari: DE 9 A 19H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: OBRES, PLATAFORMA
Observacions: DECLARACI RESPONSABLE PER OBRES 37477/2020

CARRER MARQUES DE LA ENSENADA (N. 3)

Data: 28/10/2020
Horari: DE 9 A 15H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: DESCRREGA D'ALIMENTS

CARRER MOSEN LORENZO COT (N. 1-3)

Data: 29/10/2020
Horari: DE 9 A 15H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: DESCRREGA D'ALIMENTS
Observacions: RESERVA D'ESTACIONAMENT PER CRREGA I DESCRREGA. CIRCULAR AMB VEHICLE DE MS DE 10T DE MMA.

CARRER TRINIDAD (N. 122, C/ TARRAGONA, 1, C/ REPBICA ARGENTINA AMB PREZ GALDS I CAMP DE MORVEDRE AMB RIU XQUER)

Data: 30/10/2020
Horari: DE 9 A 17H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRIL DE CIRCULACI
Motiu: REPARACI D'ARQUETES
Observacions: TALLS PARCIALS DE CARRILS JUNT A LA VORERA.