Està en: INICI > Mobilitat > Trànsit > Carrers Tallats

CARRER CATALUÑA (Con Esq. Dean Martí)

Data: Del 10/07/2017 al 28/07/2017
Horari: DE 8 A 20 H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRIL DE CIRCULACIÓ
Motiu: RASA
Observacions: ESTACIONAR SOBRE LA VORERA. LLICÈNCIA D'OBRES MENORS 32025/2016 ELS TREBALLS ES REALITZARAN EN DUES MEITATS RESERVANT ESTACIONAMENT EN LES DUES MEITATS DE C / DEAN MARTÍ Nº 3

CARRER FELIX BREVA (C/ LEPANTO, C/ JORGE JUAN, C/ BARRACHINA ENTRE C/ REPÚBLICA ARGENTINA Y RONDA MIJARES Y C/ ARQUITECTO ROS Y C/ VÁZQUEZ MELLA ENTRE C/ PELAYO Y PARQUE DEL OESTE)

Data: Del 02/05/2017 al 30/11/2017
Horari: DE 8 A 20H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: REMODELACIÓ DELS VIALS
Observacions: RESERVA D'ESTACIONAMENT PER OBRES I CÁRREGA I DESCÀRREGA. ES PERMETRÀ L'ACCÉS ALS RESIDENTS. ELS TALLS DE CARRER ES REALITZARAN PER FASES PER PRODUIR UNA MENOR AFECCIÓ AL TRÀNSIT.

CARRER ISABEL FERRER (Entre C / Sant Lluís i C / Antoni Maura Es deixarà pas de vianants d'almenys 1.5 metres)

Data: Del 17/07/2017 al 25/07/2017
Horari: DE 8 A 20 H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: RASA
Observacions: ESTACIONAR SOBRE LA VORERA. LLICÈNCIA D'OBRES MENORS 24533/17RESERVA D'ESTACIONAMENT AL C / MADRID A LA ZONA D'APARCAMENT PER A COL·LOCACIÓ D'UN SANITARI I UNA CASETA D'OBRA CIVIL.

CARRER PAPA LUNA (ENTRE C/ COLOM I C/ POETA GUIMERÀ)

Data: Del 02/07/2017 al 02/08/2017
Horari: 24H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: BASTIDA. OBRES
Observacions: ORDRE D'EJECUCIÓ 88/2016. ES PERMETRÀ L'ACCÉS ALS RESIDENTS PEL CARRER POETA GUIMERÀ.

CMNO VENT DE MIGJORN (Camíi Villamargo hacia Pol. El Serrallo Pl. 1-2-3)

Data: Del 21/07/2017 al 24/07/2017
Horari: DIVENDRES 2017.07.21 DE 9 A 13 H (DESMUNTATGE DE 3 FANALS) DILLUNS 2017.07.24 DE 9 A 13 H (MUNTATGE DE 3 FANALS)
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: MUNTATGE I DESMUNTATGE DE FAROLES
Observacions: ES PERMETRÀ EL PAS DE VEHICLES AMB PANELISTES EN LA MESURA DEL POSSIBLE


Pròxims talls de carrer previstos

CARRER MATILDE SALVADOR SEGARRA (Desde Avda. Mare de Déu del Lidon a Carrer Columbretes)

Data: 25/07/2017
Horari: DE 7 A 15 H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: PODA

CARRER XIMEN PEREZ DE ARENOS (N. 3)

Data: 25/07/2017
Horari: DE 8 A 20 H
Tipus d'ús autoritzat de la via: TALL DE CARRER
Motiu: MUDANÇA
Observacions: ENTRE ELS TRAMS ALONSO D'ARRUFAT I SAGRADA FAMÍLIA. TALLAR TAMBÉ EN C / CISNEROS ESQ. MARE DE DÉU DE LA BALMA AMB C / XIMEN PÉREZ DE ARENÓS