Està en: INICI > Agència de Desenvolupament Local > Ciutat de la Solidaritat > Ciutat de la Solidaritat

Ciutat de la Solidaritat

La Ciutat de la Solidaritat és un edifici municipal que es troba en les dependències de l'Antic Quarter Tetuán XIV.

Compta amb instal·lacions homologades per a impartir accions de formació encaminades a obtindre certificats de professionalitat.

Les instal·lacions estan preparades per a realitzar tallers com:
  • Instal·lació d'energia solar tèrmica i fotovoltàica
  • Lampisteria i calefacció
  • Electricitat
  • Obra de paleta
  • Jardineria
  • Vivers
  • Pintura
  • Ceràmica artística, etc.
[Pots veure la foto original fent clic sobre una miniatura]
Instal·lació d'energia solar tèrmica i fotovoltàica  Lampisteria i calefacció
Electricitat  Obra de paleta
Jardineria  Vivers
Ceràmica  Carpintera metàlica

Les modalitats que s'imparteixen estan emmarcades en programes de formació i ocupació com són: l'Escola Taller, el Taller d'Ocupació, els Programes de formació Ocupacional, o programes pertanyents a iniciatives europees, etc. Aquestes accions formatives es dissenyen des de l'ADL de l'Ajuntament de Castelló i són cofinançades per altres administracions públiques, autonòmiques, estatals i europees.

La Ciutat de la Solidaritat pretén ser un edifici auto-proveït d'energia, amb la instal·lació de captadors solars, col·locació de plaques solars, sistemes de calefacció mitjançant sòl radiant, col·locació de coberta vegetal, etc.

S'instal·larà a més un sistema que permetrà aprofitar les aigües pluvials i les residuals.

La Ciutat de la Solidaritat és un projecte d'aquest Ajuntament que pretén ser un referent quant a formació i ocupació i un referent d'edifici mediambientalment sostenible.

>> Vídeos d'algunes de les activitats que es desenvolupen en la Ciutat de la Solidaritat