Està en: INICI > Seguretat Pública > Policia > Gestió de la calitat > Certificacions ISOBUREAU VERITAS Certificacion, certifica que el sistema de gestió de la qualitat de l'organització Policia Local de Castelló, aplicat als seus serveis de:

  • Policia de Proximitat
  • Seguretat Viària
  • Educació Viària
  • Objectes Perduts,

desenvolupats en els centres de treball vinculats al contracte corresponent, és conforme amb la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.


Certificació de Calitat