Està en: INICI > Conoce > Xarxa Retos > Descripció

Aquesta secció comprèn una selecció de bones pràctiques referents a responsabilitat social territorial (dimensió econòmica, social, mediambiental, bona gobernança i gestió transparent) desenvolupades per entitats de diferents territoris, agrupades en la Xarxa Retos de Territoris Socialment Responsables, permetent així el coneixement i intercanvi, evitant duplicitats i afavorint la coordinació.

Al costat de la base de dades de bones pràctiques, trobaràs informació sobre la Xarxa Retos, informes anuals de les activitats de la Xarxa i enllaços a tots els territoris participants.

Informes anuals de les actuacions de la Xarxa Retos:


A continuació els oferim un document amb la informació ampliada:

Informació completa en PDF