Consell Social de la Ciutat

La seu del Consell s la casa consistorial de lAjuntament de Castell:

Plaa Major, 1 (12001 - Castell).
Telfons: 964 355 271 i 964 355 263.
Adrea de correu electrnic: consejosocial@castello.es