Consell Social de la Ciutat

La seu del Consell és la casa consistorial de l’Ajuntament de Castelló:

Plaça Major, 1 (12001 - Castelló).
Telèfons: 964 355 271 i 964 355 263.
Adreça de correu electrònic: consejosocial@castello.es