Consell Social de la Ciutat

El Consell Social de la ciutat t les funcions segents:
  • a) Emetre informe sobre el Pla General dOrdenaci Urbana de Castell amb motiu de la seua revisi o modificaci substancial.
  • b) A la vista del pressupost aprovat, proposar els criteris o recomanacions per a elaborar el pressupost de lexercici segent.
  • c) Emetre informes, estudis i propostes en matria de planificaci estratgica de la ciutat, grans projectes urbans i de desenvolupament social, cultural, econmic i ambiental de la ciutat, a requeriment de lalcalde o dels rgans de govern de lAjuntament.
  • d) Canalitzar les demandes i propostes socioeconmiques procedents dassociacions i institucions amb activitat econmica i social en lmbit de la ciutat sense representaci en el Consell Social i actuar com a via de participaci i dileg dels distints interlocutors socials en lanlisi daquestes propostes.
  • e) Promoure la participaci ciutadana i la millora de la qualitat de la democrcia local a Castell.
  • f) Regular el seu propi rgim dorganitzaci i funcionament intern, en desenvolupament daquest Reglament.
  • g) Qualssevol altres funcions que les disposicions legals o el Ple municipal li encomane.