Consell Social de la Ciutat

El Consell Social de la ciutat de Castell t la composici segent:

A) El president del Consell, que s lalcalde de Castell.

B) El vicepresident del Consell, que s el/la tinent dalcalde que tinga delegades les competncies en matria de Participaci Ciutadana.

C) Les persones que hagen ostentat el crrec dalcalde de la ciutat i que accepten de forma expressa formar part del Consell, els quals sn consellers nats.

D) Un representant, regidor o no, designat per cada grup poltic municipal que integre la corporaci.

E) consellers/as designats/as en representaci de cadascuna de les organitzacions segents:
 • a) Un representant designat per cadascuna de les dues organitzacions sindicals castellonenques ms representatives en lmbit de la ciutat, dacord amb la Llei orgnica de llibertat sindical.
 • b) Un empresari designat per la Cambra de Comer, Indstria i Navegaci de Castell.
 • c) Un empresari designat per la Confederaci dEmpresaris Castellonenca (CEC).
 • d) Un empresari designat per la Confederaci Castellonenca de la Xicoteta i Mitjana Empresa (PIME).
 • e) Un representant designat per Bancaixa i un altre per Caixa Rural de Castell.
 • f) Un armador o mariner designat per la Confraria de Pescadors.
 • g) Un agricultor triat pel Ple del Consell Agrari Municipal, a proposta dalguna de les organitzacions que l'integren.
 • h) Dos representants designats per la Uni Professional de Collegis de Castell.
 • i) Un ve designat per la Federaci Local dAssociacions Ciutadanes, Consumidors i Usuaris de Castell; un altre per la coordinadora dAssociacions de Vens de Castell i un altre per la Federaci Provincial dAssociacions de Vens de Castell.
 • j) Un representant designat per l'Assemblea General del Patronat de Festes, a proposta dels collectius festers; un altre triat per l'Assemblea General del Patronat Municipal d'Esports, entre els candidats proposats pels clubs o entitats esportives que formen part d'aquesta Assemblea i un altre triat per l'Assemblea General del Patronat de Turisme, entre els candidats proposats pels empresaris turstics.
 • k) Un representant dassociaci triat pel Ple del Consell Municipal de Benestar Social, entre els proposats per les associacions en ell integrades.
 • l) Un representant triat pel Ple del Consell Municipal de Cultura, entre els proposats per alguna de les associacions en ell integrades.
 • m) Un comerciant triat pel Ple del Consell Sectorial de Comer entre els proposats per les associacions integrades en ell.
 • n) Un representant de les associacions de consumidors que tinguen delegaci a Castell i participen en la Junta Arbitral de Consum, triat per aquestes. En cas que no hi haguera acord entre aquestes associacions, es designar el representant que propose lassociaci que haguera participat en nombre ms gran de laudes durant lany anterior, computat des de l1 de gener al 31 de desembre.
 • ) Un representant dassociaci designat pel Consell Federal Local de Gent Major de Castell.
 • o) Un representant designat pel Consell de la Joventut dentre els seus membres.
 • p) Un representant duna associaci de mares i pares dalumnes, triat pel Consell Escolar Municipal.
 • q) Un representant triat per les associacions ecologistes amb seu a Castell i registrades en la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, designat mitjanant elecci directa entre elles.
 • r) Un representant designat per cadascuna de les universitats amb seu en la ciutat de Castell.
 • s) Un representant designat per lEntitat "Castell Cultural".
 • t) Un representant designat per lAutoritat Porturia de Castell.
 • u) Un representant designat per la Subdelegaci del Govern a Castell, un altre per la Delegaci del Consell a Castell i un altre per la Diputaci Provincial.
 • v) Un representant triat o designat, segons establisca lacord plenari, per les organitzacions econmiques, socials, professionals o de vens, que determine el Ple de lAjuntament.
F) Fins a un mxim de tres vens de reconegut prestigi, personal o professional, designats per lalcalde.

G) Fins a tres vens, triats per insaculaci, dentre els que figuren en el Cens de les Eleccions Municipals.

H) Un secretari que s el secretari general del Ple.

El mandat dels consellers, excepte el dels consells nats expira en acabar el de la corporaci municipal, sense perjudici de la seua reelecci.