Consell Social de la Ciutat
  • Reglament Orgnic del Consell Social de la Ciutat de Castell de la Plana, aprovat en sessi plenria del 28 de maig de 2009. BOP de Castell nm. 84 d11 de juliol de 2009, modificat en sessi plenria del 18 de juny de 2013. BOP de Castell nm 108, 7 de setembre de 2013.
    >> Descarregar text refs del Reglament (pdf).
  • Reglament intern de funcionament de les comissions del Consell Social de lacCiutat de Castell de la Plana, aprovat en sessi plenria del 25 de novembre de 2010. BOP de Castell nm. 22 de 19 de febrer de 2011.
    >> Descarregar Reglament (pdf).