Consell Social de la Ciutat

I.- INFORMES ANUALS D'ASSUMPTES TRAMITATS.
 • ANY 2016:
  Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castellˇ de la Plana durant l'any 2016.
  Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessiˇ extraordinÓria duta a terme el dia 5 d'abril de 2017.
  Daciˇ de compte en la sessiˇ ordinÓria del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 27 d'abril de 2017.
  >> Descarregar informe (pdf).
 • ANY 2015:
  Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castellˇ de la Plana durant l'any 2015.
  Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessiˇ ordinÓria duta a terme el dia 20 de juliol de 2016.
  Daciˇ de compte en la sessiˇ ordinÓria del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 28 de juliol de 2016.
  >> Descarregar informe (pdf).
 • ANY 2014:
  Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castellˇ de la Plana durant l'any 2014.
  Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessiˇ ordinÓria duta a terme el dia 30 d'abril de 2015.
  Daciˇ de compte en la sessiˇ ordinÓria del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 28 de maig de 2015.
  >> Descarregar informe (pdf).
 • ANY 2013:
  Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castellˇ de la Plana durant l'any 2013.
  Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessiˇ ordinÓria duta a terme el dia 24 d'abril de 2014.
  Daciˇ de compte en la sessiˇ ordinÓria del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 29 de maig de 2014.
  >> Descarregar informe (pdf).
 • ANY 2012:
  Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castellˇ de la Plana durant l'any 2012.
  Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessiˇ ordinÓria duta a terme el dia 25 d'abril de 2013.
  Daciˇ de compte en la sessiˇ ordinÓria del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 30 de maig de 2013.
  >> Descarregar informe (pdf).
 • ANY 2011:
  Informe dels assumptes tramitats pel Consell Social de la Ciutat de Castellˇ de la Plana durant l'any 2011.
  Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en la seua sessiˇ ordinÓria duta a terme el dia 26 d'abril de 2012.
  Daciˇ de compte en la sessiˇ ordinÓria del Ple de l'Ajuntament duta a terme el dia 25 de maig de 2012.
  >> Descarregar informe (pdf).


II.- INFORMES-PROPOSTA DE LA COMISSIË DE TREBALL ENCARREGADA DE PROPOSAR ELS CRITERIS O RECOMANACIONS PER A L'ELĚLABORACIË DEL PRESSUPOST.

     PRESSUPOST 2015:
 • Informe-proposta de la Comissiˇ de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris o recomanacions per a l'elaboraciˇ del Pressupost 2014, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessiˇ ordinÓria de 24 d'abril de 2014.
  Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessiˇ ordinÓria de 18 de setembre de 2014.
  >> Descarregar informe-proposta (pdf).

     PRESSUPOST 2014:
 • Informe-proposta de la Comissiˇ de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris o recomanacions per a l'elaboraciˇ del Pressupost 2014, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessiˇ ordinÓria de 25 d'abril de 2013.
  Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessiˇ ordinÓria de 19 de setembre de 2013.
  >> Descarregar informe-proposta (pdf).

     PRESSUPOST DE 2013:
 • Informe-Proposta de la Comissiˇ de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris o recomanacions per a l'elaboraciˇ del Pressupost de 2013, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessiˇ ordinÓria de 26 d'abril de 2012.
  Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessiˇ extraordinÓria d'11 de setembre de 2012.
  >> Descarregar Informe-Proposta (pdf).

     PRESSUPOST DE 2012:
 • Informe-Proposta de la Comissiˇ de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris o recomanacions per a l'elaboraciˇ del Pressupost Municipal de 2012, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessiˇ ordinÓria de 28 d'abril de 2011.
  Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessiˇ ordinÓria de 6 d'octubre de 2011 .
  >> Descarregar Informe-Proposta (pdf).III.- INFORMES-PROPOSTA DE LA COMISSIË DE TREBALL D'HISENDA I DESENVOLUPAMENT ECONĎMIC.

PRESSUPOST DE 2018:
 • Informe-proposta de la Comissiˇ de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris i recomanacions per a l'elaboraciˇ del Pressupost de 2018, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessiˇ extraordinÓria de 5 d'abril de 2017.
  Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessiˇ ordinÓria de 19 de juliol de 2017.
  >> Descarregar informe-proposta (pdf)

PRESSUPOST DE 2017:
 • Informe-proposta de la Comissiˇ de Treball del Consell Social de la Ciutat encarregada de proposar els criteris i recomanacions per a l'elaboraciˇ del Pressupost de 2017, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessiˇ extraordinÓria de 27 de gener de 2016.
  Aprovat pel Consell Social de la Ciutat en sessiˇ ordinÓria de 20 de juliol de 2016.
  >> Descarregar informe-proposta (pdf)


IV.- INFORMES-PROPOSTA DE LA COMISSIË DE TREBALL ENCARREGADA D'INFORMAR EN MAT╚RIA DE PLANIFICACIË ESTRAT╚GICA DE LA CIUTAT, GRANS PROJECTES URBANS I DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL, CULTURAL, ECONĎMIC I AMBIENTAL DE LA CIUTAT I DEL PLA GENERAL DE CASTELLË DE LA PLANA.

     ANY 2012
:
 • Informe-proposta de la Comissiˇ de Treball encarregada d'informar en matŔria de planificaciˇ estratŔgica de la ciutat, grans projectes urbans i de desenvolupament social, cultural, econ˛mic i ambiental de la ciutat i del Pla General de Castellˇ, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessiˇ ordinÓria de 28 d'abril de 2011 i modificada la seua composiciˇ per acord plenari del Consell adoptat en sessiˇ ordinÓria de 26 d'abril de 2012.
  Aprovat pel Ple del Consell Social de la Ciutat en la seua sessiˇ extraordinÓria duta a terme el dia 26 de juliol de 2012.
  >> Descarregar informe (pdf).


V.- INFORMES-PROPOSTA DE LA COMISSIË DE TREBALL D'ORDENACIË URBAN═STICA I TERRITORIAL DEL MUNICIPI DE CASTELLË DE LA PLANA.

     ANY 2014
:
 • Informe-proposta de la Comissiˇ de Treball d'Ordenaciˇ UrbanÝstica i Territorial del Municipi de Castellˇ de la Plana, creada per acord plenari del Consell adoptat en sessiˇ ordinÓria de 19 de setembre de 2013.
  Aprovat pel Ple del Consell Social de la Ciutat en sesiˇ ordinÓria celebrada el dia 18 de setembre de 2014.
  >> Descarregar informe-proposta (pdf).


VI.- ALTRES INFORMES.
 • ANY 2015:

  Informe de la Regidoria d'Hisenda sobre estabilitat pressup˛staria de la liquidaciˇ del Pressupost de l'any 2014 i del Pressupost aprovat per a l'exercici 2015.
  Daciˇ de compte en la sessiˇ ordinÓria del Ple del Consell Social duta a terme el dia 30 d'abril de 2015.
  >> Descarregar informe (pdf).
 • ANY 2014:

  Informe de la Regidoria d'Hisenda sobre estabilitat pressup˛staria de la liquidaciˇ del Pressupost de l'any 2013 i del Pressupost aprovat per a l'exercici 2014.
  Daciˇ de compte en la sessiˇ ordinÓria del Ple del Consell Social duta a terme el dia 24 d'abril de 2014.
  >> Descarregar informe (pdf).
 • ANY 2013:

  Informe de la Regidoria d'Hisenda sobre estabilitat pressupostÓria de la liquidaciˇ del Pressupost de l'any 2012 i del Pressupost aprovat per a l'exercici 2013.
  Daciˇ de compte en la sessiˇ ordinÓria del Plen del Consell Social duta a terme el dia 25 d'abril de 2013.
  >> Descarregar informe (pdf).