Està en: INICI > Urbanisme
PROGRAMA D´ACTUACIO INTEGRADA PER A LA REMODELACIO I AMPLIACIO DE LA CARRETERA DE L´ALCORA, TRAM COMPRES ENTRE EL CARRER DEL PINTOR OLIET I L´AVINGUDA DE SOS BAYNAT, PER GESTIO DIRECTA.

Aprovació del Programa d´Actuació Integrada: 
  D.O.C.V. nº 6413, de 9 de desembre de 2010.

Aprovació Projecte d´Urbanització
  B.O.P. nº 53 de 28 de abril de 2011, pag. 42

Aprovació provisional Projecte de Reparcel.lació
   B.O.P. nº 66 de 28 de maig de 2.011, pag. 27

Aprovació definitiva Projecte de Reparcel.lació
   B.O.P. nº 101  de 18 dagost de 2011

volver