Està en: INICI > Urbanisme
Encara que la Resolució del Conseller d´Obres Públiques, Urbanisme i Transports, d´1 de març de 2000, d´aprovació definitiva del Pla General de Castelló de la Plana, va ser anul·lada per Sentència del Tribunal Suprem de 9 de desembre de 2008, en execució de la mateixa, i després dels tràmits oportuns, el Conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge va dictar en data 28 de gener de 2010 una altra Resolució que va ratificar la primera i va convalidar les modificacions puntuals del Pla General de Castelló de la Plana aprovades definitivament després de l´1 de març de 2000 (BOP de 2 de febrer de 2010).

La Sentncia del Tribunal Suprem de 22 de novembre de 2011 ha declarat que no s'ha executat degudament la Sentncia de 9 de desembre de 2008, i ha exigit que el Pla General de Castell de la Plana es sotmeta a un nou trmit d'informaci pblica, que es desenvolupar durant els ltims mesos de 2012.