Està en: INICI > Urbanisme
17-UE-T: Programa d´Actuació Integrada de la Unitat d´Execució situada entre l´antiga CN-340 i Ronda Sud.

- Aprovació del Programa d´Actuació Integrada modificat, en sessió plenària de 26 de juny de 2.008.
    B.O.P. nº 128 de 21 d´octubre de 2.008.

- Aprovació definitiva del Pla Parcial modificat, en sessió plenària de 26 de juny de 2.008.
   B.O.P. nº 136 de 8 de novembre de 2008

- Aprovación del Projecte d´Urbanització, per acord de la Junta de Govern Local de 8 d´agost de 2.008.
     D.O.C.V. nº 5879 de 27 d´octubre de 2.008
     B.O.P. nº 132 de 30 d´octubre de 2008.

- Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel.lació, per acord de la Junta de Govern Local de 26 de decembre de 2008.
    B.O.P. nº 7 de 15 de gener de 2009

volver