Està en: INICI > Urbanisme
08-UE-T: Programa d´Actuació Integrada de la Unitat d´Execució situada entre l´antiga carretera de Borriol, Camí Collet i Ronda Oest.

- Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel.lació.
   Junta de Govern Local de 31 d´octubre de 2008.
   B.O.P. nº 146 de 2 de desembre de 2008
   D.O.C.V. nº 5907 de 4 de desembre de 2008


volver