Està en: INICI > Urbanisme
13-UE-T : Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució situada entre la carretera de Ribesalbes, carretera d’accés a l’autopista A-7, cuadra de la Torta i cuadra Saboner

- EXPOSICIÓ PUBLICA DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA REPARCEL-LACIO DE LA 13-UE-T
     B.O.P. nº 87 de 16 de juliol de 2011, pag. 18
     D.O.C.V. nº 6571 de 22 de juliol de 2011

- APROVACIO DEFINITIVA DEL COMPTE DE LIQUIDACIO
   D.O.C.V. nº 6759 de 23 dabril de 2012
   B.O.P. nº 49 de 24 dabril de 2012


volver