Està en: INICI > Urbanisme
En l'actualitat s'està tramitant un nou Pla General de Castelló de la Plana. Fins que s'aprove definitivament, s'aplicaran les normes urbanístiques transitòries d'urgència aprovades per Acord del Consell de 27 de febrer de 2015, publicat en el D.O.C.V. núm. 7476, de 2 de març de 2015.

Les referències que es fan a continuació a instruments de planejament i a les seues modificacions són a títol merament informatiu.

>> Resum Estadístic de Plans i Programes Aprovats [PDF].