Està en: INICI > Urbanisme
> Anunci d'ampliaci de l'horari durant el perode estival.


> Aprovaci del Conveni Urbanstic Sector Av. Del Mar (Abans 26-SU-R)


 • 1. INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA PER A LA CONCLUSIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ 55-UE-R, A EXECUTAR PER GESTIÓ DIRECTA MUNICIPAL

  ADVERTÈNCIA:

  A causa del contingut de la documentació indicada en l'anunci, ésta es troba a disposició dels interessats, per a la seua consulta, en la Secció de Desenrotllament Urbanístic, síta en la quarta planta de l'Edifici Quatre Cantons del carrer Enmig, número 82, en horari de 09.00 a 13.00 hores.

  ms informacin

 • 2. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DELS TERRENYS INCLOSOS EN LA UNITAT D'EXECUCIÓ 22-UE-I, SITUADA ENTRE EL CARRER PERI 15-8, GRUP SANT DOMINGO, CARRER ENRIC GIMENO Y QUADRA LAIRÓN. 


  ms informacin
 • 3. INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA PER A CONCLOURE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE LES UNITATS D'EXECUCIÓ 15-UE-R I 81-UE-R, PER GESTIÓ DIRECTA MUNICIPAL.


  ms informacin