Està en: INICI > Urbanisme
INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA PER A LA CONCLUSIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ 55-UE-R, A EXECUTAR PER GESTIÓ DIRECTA MUNICIPAL

ADVERTÈNCIA:

A causa del contingut de la documentació indicada en l'anunci, ésta es troba a disposició dels interessats, per a la seua consulta, en la Secció de Desenrotllament Urbanístic, síta en la quarta planta de l'Edifici Quatre Cantons del carrer Enmig, número 82, en horari de 09.00 a 13.00 hores.


- DOGV nº 8312 de 7 de junio de 2018.

volver