Està en: INICI > Urbanisme
 • 1. 13-SU-R - Programa d´Actuació Integrada del Sector situat entre Mestrets-Borriolench, avinguda Barcelona i Riu Sec.
  ms informacin
 • 2. 20-SU-R - Programa d'Actuació Integrada del Sector situat entre la Partida Bovalar - Tossal Gros, Quadra 4ª de D'Alt, Hospital de la Magdalena i sòl urbà al sud-est del barranc dels Canters
  ms informacin
 • 3. AVGDA. DEL MAR (antic 26-SU-R)
  ms informacin
 • 4. 15-SU-R - Pla Parcial del Sector situat entre la carretera de l´Alcora i el camí del Mercader
  ms informacin
 • 5. 22-SU-R: Programa d´Actuació Integrada del Sector situat entre l´antic Quarter Tetuan XIV, sòl dotacional esportiu i grup Sant Agustí
  ms informacin