Està en: INICI > Urbanisme
20-SU-R - Programa d'Actuació Integrada del Sector situat entre la Partida Bovalar - Tossal Gros, Quadra 4ª de D'Alt, Hospital de la Magdalena i sòl urbà al sud-est del barranc dels Canters

DECLARAR CONCLÒS EL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL SECTOR 20-SU-R.
   B.O.P. nº 109 de 5 de setembre de 2015

volver