Està en: INICI > Urbanisme
10-SU-I - Programa d´Actuació Integrada del Sector delimitat per l´accés sud de Castelló de la Plana a l´autopista A-7, quadra Saboner, variant de la carretera nacional 340 i quadra Morteràs.

< Informació pública de l´aprovación del compte de liquidació.
    D.O.C.V. nº 5824 de 8 d´agost de 2.008

- Modificació puntual nº 2 del Pla Parcial
     MEMORIA
     DOCV nº 6447 de 27 de gener de 2011
     Aprobación definitiva
         B.O.P. núm. 66 de 28 de maig de 2011, pag. 23

volver