Està en: INICI > Urbanisme
09-SU-I - Programa d´Actuació Integrada del Sector delimitat pel acces sur de Castelló de la Plana a l´autopista A-7, quadra Los Cubos i variant de la carretera nacional 340.


- Informació pública de la memoria de retaxació de càrregues, modificació puntual del pla parcial i projecte d´urbanització modificat de la unitat d´execució 2.
D.O.C.V. nº 6258 de 3 de maig de 2010

- Notificació a desconeguts de informació pública de la memoria de retaxació de càrregues, modificació puntual del pla parcial i projecte d´urbanització modificat de la unitat d´execució 2.
B.O.P. nº 71 de 15 de juny de 2010, pag. 76

- APROVACIO DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA PARCIAL
   B.O.P. nº 118 de 2 d´octubre de 2010, pag. 16

- APROVACIO DE LA MODIFICACIO DEL PROJECTE D´URBANITZACIO DE LA UNITAT D´EXECUCIO NUM 2.
  B.O.P. nº 123 de 14 d´octubre de 2010, pag. 11

- INFORMACIÓ PÚBLICA DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ 2.
   D.O.G.V. nº 7658 de 16 de noviembre de 2015

volver