Està en: INICI > Urbanisme
MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA GENERAL D´ORDENACIO URBANA, RELATIVA AL CANVI DE DESTI DE LA DOTACIO PUBLICA AD-LO/344 (GARATGE ANGLES) I DE LA DOTACIO PRIVADA TD-RA*/164 (ASIL) I LES CORRECCIONS D´AJUSTAMENT AMB ELS PLANOLS D´ORDENACIO I VOLUMETRIA EN L´ILLA

- MEMORIA
- INFORMACIO PUBLICA
   DOCV nº 6447 de 27 de gener de 2011
- APROVACIO DEFINITIVA
   B.O.P. nº 55 de 3 de maig de 2011, pag. 52

volver