Està en: INICI > Activitats
Projecte Emprende en 3

El projecte de simplificació administrativa anomenat “Emprende en 3” és un projecte desenvolupat pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, en colaboración amb els Ministeris de Presidència, d'Indústria, Energia i Turisme i d'Economia i Competitivitat i en coordinació amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, pel qual es crea una plataforma electrònica que possibilita la tramitació electrònica de les declaracions responsables d'aquells emprenedors, empresaris o titulars d'activitats econòmiques o empresarials que desitgen iniciar la seua activitat o traslladar el seu negoci.

L'objectiu del projecte és contribuir a la reducció de traves burocràtiques i de terminis per a la creació d'empreses, mitjançant la unificació de les plataformes tecnològiques utilitzades a nivell nacional en la tramitació telemàtica.

L'Ajuntament de Castelló, en sessió Plenària Ordinària, celebrada el dia 25 de juliol de 2013, va acordar adherir-se a la plataforma electrònica “Emprende en 3”, la qual cosa suposa una iniciativa fonamental dins de les actuacions que l'Ajuntament de Castelló ve desenvolupant a fi de reduir les traves a les quals s'enfronten els ciutadans a l'hora de crear les seues empreses, en relació amb l'aprovació de l'Ordenança Reguladora de la Intervenció Municipal en l'Establiment d'Activitats de Serveis i el seu Exercici, en la qual es redueixen els supòsits que exigeixen llicència prèvia per a exercir l'activitat de serveis així com la substitució de determinats tràmits administratius per uns altres menys onerosos.

>> Presentar Declaració Responsable.

>> Normativa.

>> Preguntes més freqüents.


Més informació en:

Portal de Entidades Locales
Portal d'Entitats Locals.
Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques.

EUGO España
Finestreta Única de la Directiva de Serveis en EU Go Espanya.
Informació Governamental per a la Prestació de Serveis.