Està en: INICI > Activitats
Projecte Emprende en 3

Per a facilitar la formulaci del model de Declaraci Responsable, aprovada per Resoluci de 31 de maig de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Pbliques, per la qual s'estableixen les condicions d's de la Plataforma Electrnica d'intercanvi d'informaci denominada Emprende en 3, es concreten les normes de carcter urbanstic, ambiental i econmic que han de tenir-se en compte.

Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalitzaci del comer i de determinats serveis.

NORMATIVA URBANSTICA MUNICIPAL

NORMATIVA MEDIAMBIENTAL MUNICIPAL
  • Ordenana Municipal de Protecci contra la Contaminaci Acstica, publicada en el B.O.P. de Castell , n 146 de 7 de desembre de 2010.
  • Ordenana Municipal reguladora de Abocaments Lquids Residuals, publicada en el B.O.P. de Castell , n 9 de 21 de gener de 1995.

NORMATIVA MUNICIAL EN MATRIA ECONMICA

>> Per Obres:
  • Ordenana Municipal de carcter fiscal que regula l'impost de Construccions, Installacions i Obres, publicada en el B.O.P. de Castell , n 154 de 25 de desembre de 1997.
  • Ordenana Municipal de carcter fiscal reguladora de la Taxa per Prestaci de Serveis Urbanstics, publicada en el B.O.P.de Castell , n 138 de 17 de novembre de 1998.
>> Per Apertura d'Activitats:
  • Ordenana Municipal de carcter fiscal que regula la Taxa per Prestaci de Serveis per Instruments Ambientals, publicada en el B.O.P. de Castell , n 74 de 21 de juny de 2012.
>> Per Ocupaci de Domini Pblic:
  • Ordenana Municipal de carcter fiscal, reguladora de les Taxes per Utilitzaci Privativa del Domini Pblic Local per Ocupaci del Subsl, Sl de Via Pblica, Terrenys d's Pblic i Vol de la Via Piblica amb Determinats Aprofitaments, publicada en el B.O.P.de Castell , n 152 de 19 de desembre de 1998.