Oficina Municipal de la Vivenda

  • Assesorament en matria de vivenda, mitjanant cita prvia.
  • Orientaci en casos d'execucions hipotecries i derivaci al servei d'advocats mediadors.
  • Orientaci i tramitaci sobre els lloguers socials de l'Ajuntament.
  • Orientaci sobre els lloguers de l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat Valenciana: Xarxa Alquila.

    >> Lloguers EIGE [PDF 2 Mb].
  • Orientaci en llanaments, desnonaments, clusules solc o derivaci si escau, a qualsevol altre servei d'orientaci jurdica.
  • Mediaci amb les Entitats bancries i seguiment de casos: desnonaments, ocupacions illegals, refinanament i dacions en pagament.