Oficina Municipal de la Vivenda

  • Assesorament en matèria de vivenda, mitjançant cita prèvia.
  • Orientació en casos d'execucions hipotecàries i derivació al servei d'advocats mediadors.
  • Orientació i tramitació sobre els lloguers socials de l'Ajuntament.
  • Orientació sobre els lloguers de l'Entitat d'Infraestructures de la Generalitat Valenciana: Xarxa Alquila.

    >> Lloguers EIGE [PDF 2 Mb].
  • Orientació en llançaments, desnonaments, clàusules solc o derivació si escau, a qualsevol altre servei d'orientació jurídica.
  • Mediació amb les Entitats bancàries i seguiment de casos: desnonaments, ocupacions il·legals, refinançament i dacions en pagament.