¿Qué es?

El Programa Anual de Patrocinis que és un document únic que permet identificar de forma sistemàtica totes les activitats i accions concretes a desenvolupar per l’Ajuntament de Castelló de la Plana i els seus Patronats d’Esport, Turisme i Festes durant cada exercici i que siguen susceptibles de demanar la col·laboració del sector privat, en suma que puguen ser patrocinades.

El programa Anual de Patrocinis de la ciutat de Castelló s’aprova per la Junta de Govern Local el dia 13 de de gener de 2017 i comprén:

Model per a presentar ofertes de Patrocinis

Una vegada omplit, es presentarà en el Registre General de l’Ajuntament o en el Registre dels Patronats d’Esports, Turisme o Festes.


Termini per a presentar ofertes de Patrocinis: Des del 3 de febrer fins el 2 de març de 2017, ambdós inclusivment.


Normativa aplicable.