PROGRAMA ANUAL DE PATROCINIS DE LA CIUTAT DE CASTELLÓ: NORMATIVA.
Ordenança Reguladora dels Patrocinis Privats d'Activitats Municipals.
Disposició: Ordenança Reguladora dels Patrocinis Privats d’Activitats Municipals.
Aprovació: Ajuntament Ple, en sessió de 25 de febrer de 2016.
Publicació: Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 59, de 14 de maig de 2016.
>> Veure Ordenança