PROGRAMA ANUAL DE PATROCINIS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA 2018.

Les activitats susceptibles de patrocini de l'Ajuntament de Castelló aprovades són les següents:

ÀREA D'INNOVACIÓ, OCUPACIÓ I CREATIVITAT CIUTADANA.
 • Comerç.
  1. - Jornades i formació en matèria de comerç.
  2. - Campanyes de promoció i dinamització del comerç local.
  3. - Actuacions d’innovació comercial per a millorar la competitivitat.
  4. - Gala del comerç.
  5. + Informació de les activitats.
 • Consum.
  1. - Activitats formatives relacionades amb l'àmbit del consum.
  2. - Campanya del foment de consum de productes pesquers de la ciutat de Castelló de la Plana.
  3. + Informació de les activitats.

ÀREA DE DRETS I SERVEIS.
 • Vivenda.
  1. - Obtenció de mitjans materials necessaris per a procedir a la reforma de vivendes municipals.
  2. - Rehabilitació d’edificis municipals.
  3. + Informació de les activitats.


Model per a presentar ofertes de Patrocinis

Una vegada omplit, es presentarà en el Registre General de l'Ajuntament o en el Registre dels Patronats d'Esports, Turisme o Festes.


Termini per a presentar ofertes de Patrocinis: Des del 19 de febrer fins al 23 de març de 2018, ambdós inclosos.