PROGRAMA ANUAL DE PATROCINIS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL DE LA PLANA 2019.

Les activitats susceptibles de patrocini de l'Ajuntament de Castell aprovades son les segents:

REA D'INNOVACI, OCUPACI I CREATIVITAT CIUTADANA.

REA DE DRETS I SERVEIS.
  • Vivenda.
    1. - Obtenci de medis materials necessaris per a procedir a la reforma de vivenda municipal.
    2. - Rehabilitaci d'edificis municipals.
    3. + Informaci de les activitats.


Model per a presentar ofertes de Patrocinis

Una vegada complimentat, es presentar al Registre General de l'Ajuntament o al Registre del Patronat de Festes.


Termini per a presentar ofertes de Patrocinis: Des del 28 de febrer fins al 29 de mar de 2019, ambds inclusivament.