Activitats econmiques d'especial inters historicoartstiques

Bonificaci del 25% en l'IBI als immobles en els quals es desenvolupen activitats econmiques que siguen declarades d'especial inters o utilitat municipal per concrrer circumstncies historicoartstiques que justifiquen tal declaraci.

Requisits:
  • Que el titular de l'activitat econmica siga el subjecte passiu de l'IBI corresponent a l'immoble on s'exerceix aquesta activitat.
  • Que l's que figure en el Cens Cadastral s'ajuste a l'activitat realitzada.
  • Que l'activitat econmica s'exercisca en un immoble declarat b d'inters cultural o que es trobe dins del permetre delimitat com a conjunt historicoartstic.

Documentaci Requerida:
  • Instncia/sollicitud de bonificaci.
  • Imprs 036 d'alta en el Cens d'Activitats Econmiques.

Perode d'aplicaci:
  • Any en curs.

Data lmit de sollicitud:
  • Fins al 28 de febrer o, si aquest fra festiu, fins al dia hbil immediatament posterior.