Bonificaci del 30% en l'IBI als immobles que es destinen a s social (cessi gratuta o lloguer social a famlies en risc d'exclusi o en procs d'inclusi).

Requisits:
  • Que el titular de l'activitat econmica siga el subjecte passiu de l'IBI corresponent a l'immoble on s'exerceix aquesta activitat.
  • Que l's que figure en el Cens Cadastral s'ajuste a l'activitat realitzada.

Documentaci Requerida:
  • Instncia/sollicitud de bonificaci.
  • Imprs 036 d'alta en el Cens d'Activitats Econmiques.
  • Certificat acreditatiu expedit per la Regidoria Delegada de Benestar Social.

Perode d'aplicaci:
  • Any en curs.

Data lmit de sollicitud:
  • Fins al 28 de febrer o, si aquest fra festiu, fins al dia hbil immediatament posterior.