Bonificaci mxima del 25% en l'IBI a les edificacions d's predominantment residencial en les quals s'hagen installat sistemes per a l'aprofitament elctric de l'energia provinent del sol. Mantenim el carcter progressiu de la fiscalitat, atenent al valor cadastral de l'immoble.

Energies renovables

Requisits:
 • Disposar d'una superfcie mnima de captaci solar til o rea d'obertura de 4 m2 per cada 100 m2 de superfcie construda.
 • En els sistemes per a l'aprofitament elctric, una potncia mnima de 5 Kw per casa de 100 m2 de superfcie.
 • Que la installaci d'aquests sistemes d'aprofitament de l'energia solar siga obligatria segons la normativa especfica.

Documentaci Requerida:
 • Instncia/sollicitud de bonificaci.
 • Llicencia urbanstica d'obres o autoritzaci municipal equivalent.
 • Certificat final d'obres.
 • Factura o certificat del cost de la installaci.
 • Justificaci del pagament de les taxes i ICIO corresponent.
 • Presentaci del model cadastral.
 • Projecte tcnic o memria tcnica del certificat del muntatge.

Perode d'aplicaci:
 • Perode impositiu segent a aquell en qu se sollicite i durant els 5 anys segents al de la finalitzaci de la installaci. No tindr carcter retroactiu.

Data lmit de sollicitud:
 • En qualsevol moment anterior a la terminaci del perode de durada d'aquesta.