Està en: INICI > Agricultura
La creació de l'anomenat “Banc de Terres de Castelló (BTCS)” és una iniciativa promoguda des de la Delegació Municipal d'Agricultura i Medi Ambient, amb la qual s'intenta frenar la pèrdua de superfície agrària útil a través de la posada en valor de terreny de cultiu perduts o insuficientment aprofitats, al mateix temps que intenta donar solució a la creixent i cada vegada més important problemàtica agroambiental derivada de l'abandonament dels camps: riscos d'incendis, erosió del sòl, degradació paisatgística, proliferació de plagues, rosegadors, etc., fet que contribuïx, així mateix, al manteniment del paisatge agrari del terme municipal i a la preservació de la tradició i pràctiques agrícoles locals.

>> Banc de Terres de Castelló, creació i funcionament.

Banc de Terres