Si accedeix a la web d'aquest ajuntament amb navegaci segura (protocol https), perqu el seu navegador no considere la pgina com a insegura ha de registrar els certificats de l'Autoritat de Certificaci de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer li apareixer el missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web", i en Firefox indicar "Aquesta connexi no est verificada").