Mercat de venda no sedentria habitual del Dilluns.
Recinte de Fires i Mercats de Castell de la Plana, en la Avinguda de la Mar.
Tots els dilluns no festius.
Pot comptar amb un mxim de 650 llocs de venda.
Es regeix pel seu Reglament de funcionamient intern en tot el que no contradiga lo dispossat en l'Ordenana Municipal vigent.
Gestionat per la mercantil Mercaplaya, S.L.
Telf.: 964 236 062.