VENDA NO SEDENTRIA.
Guia de Prctiques Correctes d'Higiene per a la Venda i Preparaci d'Aliments en Mercats no Sedentaris .
CONCEPTE
Es considera venda no sedentria aquella realitzada per comerciant fora dun establiment comercial permanent, siga quina siga la seua periodicitat, en els permetres o llocs degudament autoritzats, en installacions comercials desmuntables o transportables.

MODALITATS.
Constituxen modalitats de venda no sedentria, entre d'altres, les segents:
 1. 1) La venda realitzada en una ubicaci determinada, entenent com a tal la que es realitza en el mateix lloc al llarg de tota la seua duraci. La venda no sedentria, amb una ubicaci determinada, pot revestir al seu torn diferents modalitats:
  1. a) La realitzada en mercats de venda no sedentria habituals, de periodicitat coneguda, setmanal o inferior a la setmanal, estacional o anual, i en emplaament prviament determinat.
  2. b) La realitzada en mercats de venda no sedentria ocasionals, celebrats espordicament sense una periodicitat concreta i en lemplaament assenyalat en lautoritzaci.
 2. 2) La venda realitzada en ubicaci mbil, de manera i amb mitjans que permeten al venedor oferir la seua mercaderia de forma itinerant, detenint-se en diferents llocs successivament i pel temps necessari per efectuar la venda.
No tindr la consideraci de venda no sedentria:
 1. a) La venda domiciliria.
 2. b) La venda per mitj daparells automtics de distribuci.
 3. c) La venda de loteries o altres participacions en jocs datzar autoritzats.
 4. d) La venda pel comerciant sedentari a la porta del seu establiment.
 5. e) La venda realitzada per lAdministraci o els seus agents, o com a conseqncia de mandats daquella.

MERCATS DE VENDA NO SEDENTRIA.
A Castell de la Plana hi han dues mercats de venda no sedentria:
 • Mercat de venda no sedentria habitual del Dilluns.
  Recinte de Fires i Mercats de Castell de la Plana, en la Avinguda de la Mar.
  Tots els dilluns no festius.
  Pot comptar amb un mxim de 650 llocs de venda.
  Es regeix pel seu Reglament de funcionamient intern en tot el que no contradiga lo dispossat en l'Ordenana Municipal vigent.
  Gestionat per la mercantil Mercaplaya, S.L.
  Telf.: 964 236 062.
 • Mercat de venda no sedentria habitual del Divendres o del Grau.
  Plaa Verge del Carme, Carrer Juan Sebastin Elcano i Avinguda Sant Pere, del Grau.
  Tots els divendres no festius.
  Pot comptar amb un mxim de 220 llocs de venda.
  Gestionat per la Unitat de Mercats.
  4 Planta de l'Ajuntament de Castell, Plaa Major, 1 (12001-CASTELL).
  Telf.: 964 230 329.