Està en: INICI > Comerç
Data: 25 d'abril de 2013.
Parts signatàries:
- Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària.
- Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.
Objecte: Gestió, manteniment i actualització d'una borsa de locals comercials buits a la ciutat de Castelló de la Plana, dirigida a incentivar l'emprenedurisme i l'activitat comercial, fins al 31 de desembre de 2014.
Obligacions Econòmiques: 0,00 €


Data: 8 de juny de 2013.
Parts signatàries:
- Mercantil CCA Centre Ciutat Castelló SA.
- Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.
Objecte: Promocionar i dinamitzar el comerç local de la ciutat, així com l'associacionisme comercial durant el període comprès entre l'1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2013.
Obligacions Econòmiques: 18.000,00 €


Data: 15 de novembre de 2013.
Parts signatàries:
- Institut d'Educació Secundària de Castelló Caminás.
- Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.
Objecte: Realització de diferents intervencions formatives en els comerços de Castelló de la Plana per part de l'alumnat de cicle formatiu grau mitjà de comerç i grau superior de comerç i màrqueting, fins al 15 de juny de 2014.
Obligacions Econòmiques: 0,00 €


Data: 17 de febrer de 2014.
Parts signatàries:
- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló.
- Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.
Objecte: Difusió del XIII Congrés mundial de la qualitat del taulell i paviment ceràmic “Qualicer”.
Obligacions Econòmiques: 3.000,00 €


Data: 17 de juliol de 2014.
Parts signatàries:
- Mercantil CCA Centre Ciutat Castelló SA..
- Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.
Objecte: Promocionar i dinamitzar el comerç local de la ciutat, així com l'associacionisme comercial durant el període comprès entre l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2014.
Obligacions Econòmiques: 17.100,00 €


Data: 9 de juny de 2014.
Parts signatàries:
- BANKIA SA.
- Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.
Objecte: Col·laboració i finançament per part de l'entitat Bankia, al llarg de l'any 2014, en diverses activitats culturals i empresarials a desenvolupar en el municipi, programa de festes, marató i acte de comerços veterans.
Obligacions Econòmiques: -20.000,00 €


Data: 5 de febrer de 2016.
Parts signatàries:
- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló.
- Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana.
Objecte: Col·laboració per a la celebració del XIV congrés mundial de la qualitat del taulell i paviment ceràmic "QUALICER 2016".
Obligacions Econòmiques: 6.000,00 €.
>> Conveni.