Està en: INICI > Comerç
Guia pràctica d'estalvi i eficiència energètica dirigida al comerciant

L'Ajuntament de Castelló de la Plana, de la mà de la Fundació per a l'Eficiència Energètica de la Comunitat Valenciana, f2i, ha impulsat una iniciativa que porta per nom "L'Energia que Necessites" que té com a objectiu l'estalvi energètic i per tant, econòmic en els vostres establiments, alhora que contribuïm a fer de Castelló una ciutat més sostenible entre tots.

Des d'aquesta Fundació, i per personal expert, es realitzaran de forma gratuïta Auditories Energètiques en tots els comerços que ho sol·liciten emplenant una fitxa de inscripció.

Una vegada rebuda la seua inscripció en aquesta Fundació, s'oferirà pel personal expert, assessorament gratuït, revisió de factures de consum per a comparar diversos indicadors en funció de l'activitat del comerç i se seleccionaran un nombre de comerços de cada sector per a aprofundir en la seua auditoria energètica i es proposaran proposta a implantar per a l'estalvi energètic, que moltes vegades no suposen una inversió, sinó que poden ser canvis de gestió o hàbits.

En aquests comerços s'instal·laran equips de monitoratge de consum en temps real.

El següent pas serà el lliurament dels segells de “Comerç eficient” a aquells comerços que hagen realitzat la seua auditoria, les seues propostes de millora i tres mesos després de l'inici remeten el consum amb les mesures implantades.

Es realitzarà una revisió en períodes trimestrals del consum energètic. Aquesta etapa es considera com la renovació del segell del Comerç Eficient.

Per part d'aquesta Fundació, s'inclourà als comerços en el seu programa “El Club de l'Energia”, en el qual periòdicament es remetran consells d'estalvi, notícies energètiques i activitats relacionades amb el sector de l'energia i concursos a través de el “Club de la Energia”.

També a nivell anual es concedirà un reconeixement entre tots els comerços que participen en aquesta iniciativa, segell d'or, segell de plata i segell de bronze.

Poden consultar aquesta Guia Pràctica d'Estalvi i Eficiència Energètica "L'Energia que Necessites", d'utilitat pràctica per a entendre, entre altres qüestions, les factures energètiques, conèixer i discriminar els consums en els locals i conèixer diferents opcions de millora basades en bons hàbits de consum. Si necessita més informació, pot posar-se en contacte amb la Fundació per a l'Eficiència energètica de la comunitat Valenciana, f2e.

>> Guia pràctica d'estalvi i eficiència energètica dirigida al comerciant

>> Inscripció de comerços energèticament eficients

Carrer Lituània 10
Ciutat del Transport

12006 - Castelló
Contacte: Agustín Puig
Telèfon: 622 224 054
proyectos@f2e.es