Està en: INICI > Comerç
AFIC

En data 11 de juliol de 1988, es va subscriure un conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana a fi de coordinar les actuacions en matèria de Comerç i activitat comercial, acordant l'Ajuntament Ple el 27 d'octubre de 1988 la creació de la Unitat Administrativa denominada Centre de Desenvolupament Comercial (CEDEC), la qual va començar a desenvolupar Accions de promoció i dinamització del comerç local de la ciutat.

El 14 de maig del 2001, va ser subscrit un nou Conveni entre la Conselleria d'Indústria i Comerç i este Ajuntament, per a la coordinació d'actuacions i la prestació de servicis en matèria de Comerç, Canviant l'anterior denominació de la Unitat Administrativa CEDEC a Agència per al Foment de la Innovació Comercial de l'Excm. Ajuntament de Castelló (AFIC), i ampliant així la vinculació Anteriorment existent entre ambdós administracions.

L'Agència forma part de la XARXA d'Agències AFIC de la Generalitat Valenciana, que es troben coordinades per la Direcció General d'Indústria i Comerç de la Conselleria d'Indústria, Comerç e Innovació, actuant com un nexe d'unió per a l'acostament de l'actuació administrativa comercial als ciutadans, coordinant les relacions entre els comerciants i les administracions Autonòmica I Local.