Està en: INICI > Comerç
L'Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC), és la unitat administrativa adscrita al Negociat de Participació Ciutadana, Desenvolupament Local Comercial, Consum-Sanitat que forma part de la Secció d'Informació, Atenció a la Ciutadania i Participació Ciutadana de l'Excm. Ajuntament de Castelló, depenent de la Tinent d'Alcalde Delegada de Participació Ciutadana, Desenvolupament Local Comercial i Consum.

Al seu torn, forma part de la Xarxa d'Agències AFIC de la Direcció General de Comerç de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, servint de nexe d'unió entre el comerç local, l'Administració Autonòmica i l'Administració Local.