Està en: INICI > Comer

SOLLICITUD DE CERTIFICACI NEGATIVA DE NOM O RA SOCIAL


Consisteix en l'obtenci d'un certificat acreditatiu de la no existncia d'una altra societat amb el mateix nom de la que es pretn constituir.

Hi ha un imprs oficial normalitzat, en el qual s'arreplega el nom triat fins a un mxim de tres. La reserva de la denominaci t una duraci de 15 mesos i la certificaci negativa de la dita denominaci t una validesa de dos mesos.

Registre Mercantil Central.
C/ Prncep de Vergara, nmero 94.
28071 - Madrid.
Tel.: 915 631 252.


Autoritzaci prvia administrativa


Noms s obligatori per a la constituci de societats mercantils especials. s sollicitada per un dels promotors de la societat que es va a crear. Amb este trmit es qualifica el projecte d'estatuts.

El lloc de registre depn de la societat que es va a crear.

Documentaci: Cpia dels Estatuts.


Atorgament de l'escriptura pblica


Acte pel qual els socis fundadors procedeixen a la firma de l'escriptura de Constituci de la Societat. Els atorgants de l'escriptura sn tots els socis, o b els seus representants legals o apoderats amb facultats suficients per a aix.

Es realitza obligatriament davant de notari.

Documentaci: Certificaci negativa de la denominaci, acreditant la no existncia d'una altra societat amb la mateixa denominaci, i els estatuts socials.