Anunci: La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castell de la Plana, en sessi ordinria celebrada el dia 26 d'abril de 2019, va acordar habilitar el diumenge 30 de juny de 2019 com aperturable comercialment per acumulaci de festius a petici de part interessada, en virtut del que es disposa en l'article 23 de la Llei 3/2011, de 23 de mar, de la Generalitat, de comer de la Comunitat Valenciana en la seua redacci donada per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gesti administrativa i financera, i d'organitzaci de la Generalitat.


Informaci als comerciants i a les Associacions de Comer de les ajudes i subvencions generals i especfiques per al comer, remissi de les bases i document de sollicitud, aix com aclariment del lloc on han de dirigir-se per a la seua tramitaci o dubtes sobre aquest tema.

Informaci i trasllat a l'administraci competent, sobre temes comercials, autoritzacions de venda en rebaixes, venda per liquidaci o tancament, venda en saldo o qualsevol un altre de competncia comercial.

Foment de l'Associacionisme comercial entre els comerciants i informaci sobre les Associacions, Federacions i Confederacions comercials de la ciutat.

Informaci per als comerciants, ciutadans i ciutadanes de Castell sobre les campanyes de potenciaci i dinamitzaci comercial, forma de participaci, dates i llocs de celebraci.