Està en: INICI > Comer
L'exercici 2009 arriba amb notables novetats fiscals. La majoria d'elles ideades per a contrarestar la crisi econmica i creditcia que afecta l'economia espanyola i sobretot a les PIMEs. A continuaci es descriuen tres de les mesures ms importants que poden afectar la seua activitat:
  • Devoluci mensual de l'Impost sobre el Valor Afegit 2009.
  • Llibertat d'amortitzaci per als actius nous en l'Impost sobre Societats.
  • Nou Rgim de pagaments fraccionats en l'Impost sobre Societats.