Està en: INICI > Comerç
Amb l'objecte de crear un òrgan de participació ciutadana en matèria de comerç, el 2 de juny de 1997 el Ple de l'Excm. Ajuntament de Castelló va acordar la creació del Consell Sectorial en matèria de Comerç, en el que es canalitza la participació dels ciutadans, directament o a través de les seues associacions de comerciants, en els assumptes comercials locals.

Efectuats els tràmits oportuns i llocs en contacte amb les associacions de Comerç i Comerciants de la ciutat, es procedix en data 28 d'octubre de 1997 a l'aprovació dels membres que formen part del Consell.

El temps de mandat establit és de dos anys, havent de renovar el càrrec al final del mateix, quan l'Associació o causa per la qual forma part del Consell siga modificada o quan haja presa de possessió del nou equip de govern municipal després d'unes eleccions.

El període de reunió de la Comissió Permanent del Consell es realitzarà de forma ordinària una vegada al mes, i les reunions del Ple del Consell sectorial una vegada al trimestre.