Està en: INICI > Comerç
COMPOSICIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE COMERÇ.
 • Presidenta del Consell de Começ, Tinent d'Alcalde Delegada d'Innovació, Ocupació i Creativitat Ciutadana:
  Patricia Puerta Barberá.
 • Representant Grup Municipal Socialista:
  Ángel Luís Fajardo López
 • Representant Grup Municipal Compromis:
  Josep María Castillo Mateu
 • Representant Grup Municipal Castelló en Moviment:
  Mariana Nicoleta Tudorache
 • Representant Grup Municipal Popular:
  Vicente Guillamón Terrado
 • Representant Grup Municipal Ciudadanos:
  Vicente Manuel Vidal Safont
 • Cap del Servei Territorial de Consum i Comerç de Castelló:
  Jose Luís Guillamón Arnau
 • Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló:
  Francisco García Igual
 • Associació de Venedors del Mercat Central i Peixcateria:
  José Luís Hernández Martín
 • Unió Independent de Consumidors i Usuaris (UICU):
  María Piedad Lejarraga García
 • Unió de Consumidors de Castelló (UCE):
  Lluis Lleó i Ventura
 • Confederació d'Empresaris Castelló:
  Rafael Montero Cuesta
 • Federació Local del Comerç de Castelló:
  Pascual Piqueras Prades
 • Confederació d'Empresaris de la Xicoteta i Mitjana Empresa de Castelló (CEPYMEC):
  Ismael Bomet Baguena
 • CCA Centre Ciutat Castelló SA:
  Elena Rebollida Luis
 • Associació de Mestresses de casa, Consumidors i usuaris Lledó:
  Cristina López Jaca
 • Associació Comerciants Raval, Sant Fèlis i Plaça Clavé:
  Ana Isabel Ramos Sanchís
 • Associació de Comerciants de l'Àrea del Carrer Sant Vicent de Castelló de la Plana:
  José Cabedo Uso
 • Associació de Comerciants Edifici Singular:
  Alvaro Grajero Palonimo
 • Persones que per el seu coneixement i experiència en la matèria formen part del Consell Sectorial de Comerç:
  Alfonso Segura Vivo
  Francisco Cañadas Pulido
  Beatriz Simón Ochoa
  Amado Tauste García
  Rosario Brocal Montiel
  José Manuel González González
  Alejandra Prades Pastor